Historia

Kronprinsessan Viktoria kör spannet med prinsarna Gustav Adolf, Wilhelm och Erik vid besök på Stjärnholm 1892.

”Längst inne i viken låg herrgården. Ett väldigt stenhus var byggt på en hög gråstensfot i två våningar och en frontespis med en fasad av tretton glest sittande fönster och ansenlig bredd samt brutet tak, men den hade ändå ett mera vänligt än imponerande utseende …”

Louis de Geer, Sveriges förste statsminister och uppvuxen på Stjärnholm

Hans sång ledde honom till slottet. Så grundades Stjärnholm av en torparson som blev adelsman. Som fattig torparson på 1600-talet sjunger Johan Månsson i gårdarna, för att tjäna pengar. Hos guldsmeden ligger husfrun i barnsäng, när hon hör hans sång. Och genast känns plågorna lättare! Som tack låter hon Johan studera – något som leder till en lysande karriär.

Det går bra för Johan. Sagolikt bra. Med tiden blir han adlad, och som Johan Silfverstierna grundar han Stjärnholm år 1639.

Knappt tvåhundra år senare flyttar familjen de Geer in på slottet. En av sönerna, Louis, blir Sveriges första statsminister. Nog är det något särskilt med Stjärnholm?

Följ med på en tidsresa genom slottets historia!


1378

Gårdarna Nyborg och Beneborg ligger på området för det nuvarande slottet. Beneborg nämns i handlingar från detta år.


1639

Johan Silfverstierna köper gårdarna och grundar godset Stjärnholm. Namnet används dock inte förrän efter hans död.


1660

En av Silfverstiernas döttrar tar över godset, Anna-Maria som är gift med kammarrådet Wilhelm Drakenhielm. Nu byggs en stor huvudbyggnad i trä, spannmålsmagasin och kyrka. Hennes andre make, landshövdingen Mårten Lindhielm, uppför den stora ladugården och anlägger lindallén framför gården.


1733

Gården ödeläggs av en brand. Under en storm knäcks en skorsten och gnistor från köksspisen antänder taket.


1735

Återuppbyggnaden börjar. Det nya huset är av sten och betydligt större än tidigare.


1748

Den nya stenbyggnaden står inflyttningsklar. Det är släkten de Besche som sätter sin prägel på gården. Huset får kakelugnar och kyrkan får både ny orgelläktare och predikstol.


1807

Hovstallmästare Wästfeldt köper gården.


1822

Hovmarskalken Gerard de Geer blir ägare till Stjärnholm. Han har en familj med 14 barn och noggranna regler. Barnen får till exempel endast skrika i ett särskilt rum, skrikrummet. Det tredje barnet, Louis de Geer, blir Sveriges första statsminister.


1867

Släkten d’Otrante tar över gården som nu blir känd som slott. Flera män i släkten tjänstgör som hovstallmästare och en ridbana anläggs i parken.


1920

Stjärnholm säljs, ägarbytena blir täta och marken delas upp.


1944

Stjärnholms slott blir en stiftsgård. Den 11 maj 1944 undertecknas köpehandlingarna mellan säljaren Ingeborg Cronhjelm och stiftelsen Kyrkans Hem i Strängnäs stift genom biskopen Gustaf Aulén och prosten Olof Holm.

Sommaren 1945 arrangeras det första ungdomslägret på stiftsgården.


1970

Annexbyggnaden Nygården tillkommer.


1994–1995

Dags för en stor restaurering. Behovet av ett nytt kök och ny matsal var stort. Likaså hade man vuxit ur det gamla huskapellet som fanns i slottets källare. Det är vi denna omfattande renovering som slottet byggs till med sitt vackra, åttkantiga ”Livets kapell”. Slottets gästrum utökas och förses med dusch och toalett. Samtidigt sker en ombyggnad av kök och matsal. Slottets västra flygel får sju nya gästrum och den östra kontors- och mötesrum.