Livets kapell

I kapellet firas dagligen gudstjänst. Dörren står öppen för den som vill sitta ner en stund i tystnad eller meditation och dygnet runt brinner bönens låga på altaret.

Hjärtat i stiftsgårdens verksamhet

Förutom det gudstjänstliv som pågår hela året, är det naturligtvis fritt fram för grupper och enskilda att själva ordna gudstjänster och andakter i samråd med kaplan och stiftsgårdsmusiker.

Livets kapell har givits åttkantig form, underlättande och förstärkande koncentration och gemenskap kring måltidens sakrament. Åttkanten förenar kvadratens enkla fasta form med det runda rummets varma krets. Rummet inbjuder till flexibilitet: med eller utan stolar, i tystnad eller till ljudet av röster, piano, congas, bas och gitarr.

Takets konstruktion uppbärs av fyra pelare, påminnande om träden i det paradis som varje kyrka och kapell är ett uttryck för. Den gammaltestamentliga pelikanbilden i det södra väggfönstret är medflyttat från det gamla huskapellet som var inrymt i slottets källare.

Stiftsgården Stjärnholm erbjuder en totalmiljö som ser till hela människans behov av andhämtning, inspiration och fördjupning.

Våra gudstjänsttider

Mån, tis, tor, fre, lör: Middagsbön 12.00
Onsdag: Mässa 11.45
Söndag: Mässa 11.00

Välkommen att fira mässa med oss i Livets Kapell.

Mässa söndagar

14 jan ”Livets källa” Präst: Magdalena Johansson och Musiker: Sara Wager

21 jan ”Jesus skapar tro” präst och Musiker: Agnes Falk

28 jan ”Nåd och tjänst” Präst: Magdalena Johansson och Musiker: Agnes Falk

 

4 feb ”Uppenbarelsens ljus” präst och musiker

11 feb ”Kärlekens väg” Präst: Henrik Rudsäter och Musiker: Agnes Falk

18 feb ”Prövningens stund” Henrik Rudsäter välkomnas som ny stiftsgårdschef. Präst: Magdalena Johansson och Musiker: Agnes Falk

25 feb ”Den kämpande tron” präst och musiker

 

3 mars ”Kampen mot ondskan ” präst och Musiker: Agnes Falk

10 mars ”Livets bröd” Präst: Magdalena Johansson och Musiker: Agnes Falk

17 mars ”Guds mäktiga verk” präst och musiker

24 mars ”Vägen till korset” Präst: Magdalena Johansson och Musiker: Agnes Falk

31 mars Påskdagen ”Kristus uppstånden” Vi hänvisar till mässan i  S:t Botvids kyrka, Oxelösunds församling.

 

7 april ”Påskens vittnen”, Präst: Henrik Rudsäter och Harri Rouhiainen Musiker: Agnes Falk. I Stjärnholms kyrka.

14 april ”Den gode herden” Präst: Magdalena Johansson och musiker

21 april ”Vägen till livet” präst och musiker

28 april ”Att växa i” Präst: Magdalena Johansson och Musiker: Agnes Falk

Kontakt:

Ring gärna 0155-22 27 00 för aktuell information.

Kaplan/präst Magdalena Johansson
Tel: 0152-234 29
E-post: magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Stiftsgårdspedagog Cecilia Sundkvist
Tel: 0152-234 86
E-post: cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se

Stiftsgårdsmusiker Agnes Falk
Tel: 0152-234 43
E-post: agnes.falk@svenskakyrkan.se

Taizémässa

En enkel gudstjänst i ekumenisk anda. Där sånger, texter och bön varvas med tystnad och ljuständning.

I Livets kapellet

Tisdag 16 april, 15 okt, 12 nov, 10 dec.
Kl. 19.00

Stjärnholms bönbok 2

Den nya bönboken är ett resultat av frågan: ”Vill du hjälpa oss att be?” Tjugotvå personer, som på olika sätt känner en närhet till Stjärnholm och Livets kapell, har bidragit med böner. Många av bönerna är i formen av förbön, som en riktad tanke ut mot vår omvärld och medmänniska. Skribenterna har bidragit med sina rop till Gud. Nu är det din tur. Vi hoppas att bönerna ska vara till hjälp och inspiration.

Stjärnholms bönbok 2 finns att köpa på stiftsgården Stjärnholms bokbord för 95 kr. Kontakta oss på tel. 0155-222700 eller e-post info@stjarnholm.se om du inte har möjlighet att köpa den på plats utan vill att vi skickar den till dig.

En presentation av boken hittar du i form av en kort film här.