Livets kapell

I kapellet firas dagligen gudstjänst. Dörren står öppen för den som vill sitta ner en stund i tystnad eller meditation och dygnet runt brinner bönens låga på altaret.

Hjärtat i stiftsgårdens verksamhet

Förutom det gudstjänstliv som pågår hela året, är det naturligtvis fritt fram för grupper och enskilda att själva ordna gudstjänster och andakter i samråd med kaplan och stiftsgårdsmusiker.

Livets kapell har givits åttkantig form, underlättande och förstärkande koncentration och gemenskap kring måltidens sakrament. Åttkanten förenar kvadratens enkla fasta form med det runda rummets varma krets. Rummet inbjuder till flexibilitet: med eller utan stolar, i tystnad eller till ljudet av röster, piano, congas, bas och gitarr.

Takets konstruktion uppbärs av fyra pelare, påminnande om träden i det paradis som varje kyrka och kapell är ett uttryck för. Den gammaltestamentliga pelikanbilden i det södra väggfönstret är medflyttat från det gamla huskapellet som var inrymt i slottets källare.

Stiftsgården Stjärnholm erbjuder en totalmiljö som ser till hela människans behov av andhämtning, inspiration och fördjupning.

Våra gudstjänsttider

Måndag-lördag: Middagsbön 12.00
Onsdag: Morgonmässa 08.30
Söndag: Mässa söndagar kl 11, ibland även kl 9.30 och 12.30.
Just nu är antalet platser i kapellet begränsade. Hör gärna av dig/er om ni önskar delta, så att vi kan se till att alla som vill kan vara med. Ring receptionen på tel. 0155-222700 senast kl 12 fredagen innan.

Mässa i Skapelsetid, söndagar kl 11 i Livets kapell
12, 19, 26 september
3, 10, 17, 24, 31 oktober
14, 21 november

(5 sep och 7 nov är mässan sammanlyst till S:t Botvids kyrka i Oxelösund)

Mässa i Advent och Jultid
28 november
5, 12 och 19 december

Kontakt:

Stiftsgårdschef Anders Burman
Tel: 0152-234 14
E-post: anders.burman@svenskakyrkan.se

Kaplan/präst Magdalena Johansson
Tel: 0152-234 29
E-post: magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Stiftsgårdspedagog Cecilia Sundkvist
Tel: 0152-234 86
E-post: cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se

Andhämtning

Vi kan inte lära dig vad kärlek är.
Vi kan inte tala om vad mening är.
Vi kan inte heller tro åt dig.

Men vi vill gärna vara med och skapa
den rymd och det rum
där kärlek, mening och tro växer.

Stiftsgården Stjärnholm

Skapelsetid – kraftsamla för klimatet

Skapelsetid, som äger rum 1 september – 4 oktober, är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Varje år, över hela världen är gudstjänstlivet under denna tid särskilt präglat för att värna det sköna och sköra livet.

Vad ska vi sjunga och be för att den här jorden ska få fortsätta vara en bra plats, ett hem för alla? Vad ska vi predika? Hur ska vi samlas och sändas så att ord och tanke, längtan och förväntan bär frukt?

Vi tror att små steg har betydelse, det enkla kan vara starkt och en liten gest ger ringar på vattnet. Därför tänker vi fira mässan på Stjärnholm i Skapelsetid i stor glädje och förväntan. Välkomna att vara med!