Livets kapell

I kapellet firas dagligen gudstjänst. Dörren står öppen för den som vill sitta ner en stund i tystnad eller meditation och dygnet runt brinner bönens låga på altaret.

Hjärtat i stiftsgårdens verksamhet

Förutom det gudstjänstliv som pågår hela året, är det naturligtvis fritt fram för grupper och enskilda att själva ordna gudstjänster och andakter i samråd med kaplan och stiftsgårdsmusiker.

Livets kapell har givits åttkantig form, underlättande och förstärkande koncentration och gemenskap kring måltidens sakrament. Åttkanten förenar kvadratens enkla fasta form med det runda rummets varma krets. Rummet inbjuder till flexibilitet: med eller utan stolar, i tystnad eller till ljudet av röster, piano, congas, bas och gitarr.

Takets konstruktion uppbärs av fyra pelare, påminnande om träden i det paradis som varje kyrka och kapell är ett uttryck för. Den gammaltestamentliga pelikanbilden i det södra väggfönstret är medflyttat från det gamla huskapellet som var inrymt i slottets källare.

Stiftsgården Stjärnholm erbjuder en totalmiljö som ser till hela människans behov av andhämtning, inspiration och fördjupning.

Våra gudstjänsttider

Måndag-lördag: Middagsbön 12.00
Onsdag: Morgonmässa 08.30
Varannan söndag: Mässa 11.00. OBS! pga Corona-restriktioner kan endast 8 personer delta per gudstjänst och därför behövs anmälan. Anmäl dig senast kl 12.00 fredagen innan, till tel. 0155-222700. Gudstjänstdatum under april: 11 april, 25 april.

OBS! För närvarande kan det förekomma undantag i schemat för middagsbönerna och onsdagens morgonmässa. Ring gärna receptionen på 0155-22 27 00 för aktuellt schema.

Kontakt:

Stiftsgårdschef Anders Burman
Tel: 0152-234 14
E-post: anders.burman@svenskakyrkan.se

Kaplan/präst Magdalena Johansson
Tel: 0152-234 29
E-post: magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Stiftsgårdspedagog Cecilia Sundkvist
Tel: 0152-234 86
E-post: cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se

Gudstjänsthälsning

Stiftsgården Stjärnholms kaplan Magdalena Johansson lägger här ut en gudstjänsthälsning inför varje söndag. I den får du del av material och tankar inför helgdagen som kommer. Klicka på länken nedan för att öppna gudstjänsthälsningen.

När vi under coronapandemin inte kan fira gudstjänst i Livets kapell på samma sätt som tidigare, finns här också en agenda att ladda ner, utformad utifrån senaste Kyrkohandboks ordning för Lekmannaledd gudstjänst. På detta sätt vill vi uppmuntra och stötta till gudstjänstfirande hemma, i naturen eller på annan plats, själv, eller tillsammans med någon eller några.

Gudstjänsthälsning Tredje söndagen i påsk, 18 april

Agenda för gudstjänstfirande hemma

Andhämtning

Vi kan inte lära dig vad kärlek är.
Vi kan inte tala om vad mening är.
Vi kan inte heller tro åt dig.

Men vi vill gärna vara med och skapa
den rymd och det rum
där kärlek, mening och tro växer.

Stiftsgården Stjärnholm