Livets kapell

I kapellet firas dagligen gudstjänst. Dörren står öppen för den som vill sitta ner en stund i tystnad eller meditation och dygnet runt brinner bönens låga på altaret.

Hjärtat i stiftsgårdens verksamhet

Förutom det gudstjänstliv som pågår hela året, är det naturligtvis fritt fram för grupper och enskilda att själva ordna gudstjänster och andakter i samråd med kaplan och stiftsgårdsmusiker.

Livets kapell har givits åttkantig form, underlättande och förstärkande koncentration och gemenskap kring måltidens sakrament. Åttkanten förenar kvadratens enkla fasta form med det runda rummets varma krets. Rummet inbjuder till flexibilitet: med eller utan stolar, i tystnad eller till ljudet av röster, piano, congas, bas och gitarr.

Takets konstruktion uppbärs av fyra pelare, påminnande om träden i det paradis som varje kyrka och kapell är ett uttryck för. Den gammaltestamentliga pelikanbilden i det södra väggfönstret är medflyttat från det gamla huskapellet som var inrymt i slottets källare.

Stiftsgården Stjärnholm erbjuder en totalmiljö som ser till hela människans behov av andhämtning, inspiration och fördjupning.

Våra gudstjänsttider

Mån-fre: Morgonbön 08.00-08.30, kom och gå som du vill.
Mån, tis, tor, fre, lör:
 Middagsbön 12.00
Onsdag: Mässa 11.45
Söndag: Mässa 11.00
(Söndag 6 november 2022 samt under jul och nyår är gudstjänsterna sammanlysta till S:t Botvids kyrka i Oxelösund)

Taizémässa

Tisdag 4 okt, 1 nov 2022, 24 jan, 14 feb, 14 mars 2023:
Taizémässa kl 20.00. En enkel gudstjänst med nattvard i ekumenisk anda. Kaffe/te och smörgås (65 kr) serveras efter gudstjänsten.

Aftonbön

Tisdag 18 okt, 8 nov, 22 nov kl. 20.00. Efter bibelsamtalskvällar.

 

Ring gärna 0155-222700 för aktuell information.

Kontakt:

Stiftsgårdschef Hans Bratt Hernberg
Tel: 0152-234 63
E-post: hans.hernberg@svenskakyrkan.se

Kaplan/präst Magdalena Johansson
Tel: 0152-234 29
E-post: magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Stiftsgårdspedagog Cecilia Sundkvist
Tel: 0152-234 86
E-post: cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se

Stiftsgårdsmusiker Agnes Falk
Tel: 0152-234 43
E-post: agnes.falk@svenskakyrkan.se

Stjärnholms bönbok 2

Stjärnholms bönbok 2 är uppföljaren till Stjärnholms bönbok från 2017.

Den nya bönboken är ett resultat av frågan: ”Vill du hjälpa oss att be?” Tjugotvå personer, som på olika sätt känner en närhet till Stjärnholm och Livets kapell, har bidragit med böner. Många av bönerna är i formen av förbön, som en riktad tanke ut mot vår omvärld och medmänniska. Skribenterna har bidragit med sina rop till Gud. Nu är det din tur. Vi hoppas att bönerna ska vara till hjälp och inspiration.

Stjärnholms bönbok 2 finns att köpa på stiftsgården Stjärnholms bokbord för 95 kr. Kontakta oss på tel. 0155-222700 eller e-post info@stjarnholm.se om du inte har möjlighet att köpa den på plats utan vill att vi skickar den till dig.

Redaktör: Charlotte Bachelder
Foto och grafisk form: Åsa Höjer
Ansvarig utgivare: Anders Burman

Medverkande skribenter: Biskop Johan Dalman, Knut Fischer, Julian Eriksson, Andrea Wallenberg, Mikael Svennberg, Birgitta Lounela, Åsa Lindgren, Kjell Wiklund, Magdalena Öhrling, Fredrik Doc Casserstedt, Kerstin Björk Ericsson, Per Pettersson, Elina Elliot, Sara Etzell, Linnéa Ferringmark, Andrea Vogel, Ann-Sofi Karlsson, Erik Linde, Therese Cambrant Berg, Ewa H Gustafsson, Malin Lindström, Pernilla Vis.

Stjärnholms bönbok 2 är utgiven av Stiftsgården Stjärnholm, 2020.

En presentation av boken hittar du i form av en kort film här.