Livets kapell

I kapellet firas dagligen gudstjänst. Dörren står öppen för den som vill sitta ner en stund i tystnad eller meditation och dygnet runt brinner bönens låga på altaret.

Hjärtat i stiftsgårdens verksamhet

Förutom det gudstjänstliv som pågår hela året, är det naturligtvis fritt fram för grupper och enskilda att själva ordna gudstjänster och andakter i samråd med kaplan och stiftsgårdsmusiker.

Livets kapell har givits åttkantig form, underlättande och förstärkande koncentration och gemenskap kring måltidens sakrament. Åttkanten förenar kvadratens enkla fasta form med det runda rummets varma krets. Rummet inbjuder till flexibilitet: med eller utan stolar, i tystnad eller till ljudet av röster, piano, congas, bas och gitarr.

Takets konstruktion uppbärs av fyra pelare, påminnande om träden i det paradis som varje kyrka och kapell är ett uttryck för. Den gammaltestamentliga pelikanbilden i det södra väggfönstret är medflyttat från det gamla huskapellet som var inrymt i slottets källare.

Stiftsgården Stjärnholm erbjuder en totalmiljö som ser till hela människans behov av andhämtning, inspiration och fördjupning.

Våra gudstjänsttider

Mån, tis, tor, fre, lör: Middagsbön 12.00
Onsdag: Mässa 11.45
Söndag: Mässa 11.00

Välkommen att fira mässa med oss i Livets Kapell.

Mässa söndagar

3 sep ”Medmänniskan” Magdalena Öhrling och Jan Johansson

10 sep ”Enheten i Kristus ” Magdalena Johansson och Agnes Falk

17 sep ”Ett är nödvändigt” Magdalena Johansson och Agnes Falk

24 sep ”Döden och livet” präst och Jan Johansson

 

1 okt ”Änglarna” Magdalena Johansson och Agnes Falk

8 okt ”Lovsången” Magdalena Johansson, Jan Johansson

15 okt ”Trons kraft” präst och Agnes Falk

22 okt ”Att leva tillsammans ” Magdalena Johansson och Agnes Falk

29 okt ”Samhällsansvar” Magdalena Öhrling och Jan Johansson

 

5 nov sammanlyst mässa till S:t Botvids kyrka, Oxelösund

12 nov ”Förlåtelse utan gräns” Magdalena Johansson och Agnes Falk

19 nov ”Vaksamhet och väntan” Magdalena Johansson och Jan Johansson

26 nov ”Kristi återkomst”, präst och Agnes Falk

 

3 dec ”Ett nådens år” Sara och Agnes Falk

10 dec ”Guds rike är nära” Helena Lennstring och Jan Johansson

17 dec ”Bana väg för Herren” Magdalena Johansson och musiker

24 dec ”Herrens moder” Samling runt krubban, Jimmy Åkerfelt och Agnes Falk

Kontakt:

Ring gärna 0155-22 27 00 för aktuell information.

Kaplan/präst Magdalena Johansson
Tel: 0152-234 29
E-post: magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Stiftsgårdspedagog Cecilia Sundkvist
Tel: 0152-234 86
E-post: cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se

Stiftsgårdsmusiker Agnes Falk
Tel: 0152-234 43
E-post: agnes.falk@svenskakyrkan.se

Taizémässa

En enkel gudstjänst i ekumenisk anda. Där sånger, texter och bön varvas med tystnad och ljuständning.

I Livets kapellet

Tisdag 19 sep, 17 okt, 14 nov, 12 dec, 23 jan, 20 feb, 19 mars, 16 april.
Kl. 19.00

Stjärnholms bönbok 2

Den nya bönboken är ett resultat av frågan: ”Vill du hjälpa oss att be?” Tjugotvå personer, som på olika sätt känner en närhet till Stjärnholm och Livets kapell, har bidragit med böner. Många av bönerna är i formen av förbön, som en riktad tanke ut mot vår omvärld och medmänniska. Skribenterna har bidragit med sina rop till Gud. Nu är det din tur. Vi hoppas att bönerna ska vara till hjälp och inspiration.

Stjärnholms bönbok 2 finns att köpa på stiftsgården Stjärnholms bokbord för 95 kr. Kontakta oss på tel. 0155-222700 eller e-post info@stjarnholm.se om du inte har möjlighet att köpa den på plats utan vill att vi skickar den till dig.

En presentation av boken hittar du i form av en kort film här.