Ägare

Stjärnholm har haft många anrika ägare genom tiderna. Grundare var Johan Silfverstierna, 1639. Idag ägs och drivs gården av Stiftelsen Stjärnholm. Stiftarna består av Strängnäs stift, Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift och Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner.


På 1600-talet kom släkterna Drakenhielm och Lindhielm, och vid 1700-talets början de Besche.

Hovstallmästaren Wästfeldt tog över i början av 1800-talet och efter honom hovmarskalken de Geer. Den senare med 14 barn och en son som skulle bli Sveriges första statsminister.

På 1800-talet kom släkten d’Otrante och sedan flera olika ägare in på 1900-talet.

Sedan 1944 är slottet en stiftsgård. Det betyder att Svenska kyrkan är grundare och står bakom verksamheten.

Stjärnholm är öppet för alla, såväl kyrkans organisationer som privatpersoner och företag. Här finns möjlighet till konferens, barn- och ungdomsläger, bröllop och fest, familjehögtider och weekendvistelser.

I Sverige finns sammanlagt 15 stiftsgårdar, alla med sin egen profil och inriktning. Gemensamt är att man vill erbjuda en personligt utformad mötesplats med mervärde.

Stiftsgården Stjärnholm ägs och drivs av Stiftelsen Stjärnholm. Stiftarna består av Strängnäs stift, Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift samt Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner.

Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner arbetar helt ideellt och har medlemmar med det gemensamma intresset att stödja stiftsgården och dess verksamhet.

Vill du också bli medlem i Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner?

Betala i så fall in 200:- på föreningens bg nr 5243-5146  eller Swisha 123-352 23 56. I samband med din betalning, ange ditt namn och vänligen maila dina kontaktuppgifter till Josefin Bredberg; josefin.bredberg@svenskakyrkan.se
Då får du också inbjudan till årsmöten och arrangemang.

Som medlem har du 20% rabatt på boende på slottet och 15% rabatt i slottsbutiken.