Programverksamhet

Föredrag Mats Lodén

10 mars

Skulptur är ett äventyr och processen ett mysterium Mats Lodén berättar om processen i sitt…

Utställning Presenningsikoner

18 feb-17 mars

Utställning med ikoninspirerade bilder av Mats Hermansson Fascinerad sedan ungdom av ikonmåleriet…

Läger för små konfirmandgrupper

22-24 mars 2024

Är ni en liten församling med få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett eget läger med…

Stilla dagar

25-27 mars

Bägaren och korset – Stilla dagar på Stjärnholm med andhämtning, tystnad, gemenskap och bön

Livsviktig gudstjänst

16 och 18 april

En dag om att skapa gudstjänst tillsammans med alla åldrar. Från idé till handling med fokus på…

Skapelsehelg

26-28 april

Skapande verksamhet i stiftsgårdsanda. En helg med hållbarhetsfokus för kropp, själ och vår……

Konfirmanddag

4 maj

Vi fyller stiftsgården med konfirmander, unga ledare och församlingsledare för att mötas kring…

Barndagen

14 maj

Välkommen till en festlig dag för barn 0-6 år med vuxna ledare eller anhöriga med kyrkan som grund…

Att leda pilgrimsvandring

25-26 maj

Utbildning för ideella och anställda medarbetare i att leda pilgrimsvandring.

Boda Borg + Stjärnholm

Erbjudande till våra ungdomsgrupper! Söker er grupp lite extra spänning under er vistelse hos oss?…

Vill du se fler kurser, läger och utbildningar som Strängnäs stifts anordnar?

2024

16-18/2 IKON

18/2-17/3 Utställning ”Presenningsikoner”

22-24/3 Läger för små konfirmandgrupper

25-27/3 Stilla dagar

16/4 Livsviktig gudstjänst

26-28/4 Skapelsedagar för alla åldrar

4/5 Konfirmanddagen

14/5 Barndagen

25-26/5 Leda pilgrimsvandring

5-8/8 LIFE

20-21/9 Kyrkvärdskurs

11-13/10 IKON

18-20/10 Läger för små konfirmandgrupper

30/10-2/11 Allhelgonaläger