Volontärdygn

En levande stiftsgård vill vi vara. Vill du vara med och göra den till det?

Volontärdygnet vänder sig till dig som vill ingå som ideell medarbetare på stiftsgården Stjärnholm, någon eller ett par helger under ett år. Som ideell medarbetare medverkar du framför allt vid middagsböner, andra andakter och gudstjänster. Du kan fungera som värd och som guide för en grupp eller ett sällskap och får genom din medverkan både del av gårdens gemenskap och vara med och påverka stiftsgårdens inriktning och anda, som vi också ger tillfälle att dela tankar kring. Det kan också vara vissa praktiska uppgifter man som volontär utför.

Under Volontärdygnet lär vi känna varandra, gården och uppgifterna. Vi rustas och utbildas för att kunna leda en andakt eller en guidad tur på slottet eller i skulpturparken utanför.

Vi söker volontärer i olika åldrar. Alla behöver inte kunna allt. Vi tar vara på att vi kan och vill lite olika saker.

Volontärdygnet 10-11 april 2021 sträcker sig från lördag förmiddag till söndag lunch och är helt kostnadsfritt. 15 platser finns och både du som varit med förut och du som är helt ny hälsas välkommen med en intresseanmälan senast 9 mars till Magdalena Johansson, präst/kaplan på Stjärnholm: e-post magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Vi följer utvecklingen kring Covid-19 och rättar oss efter de riktlinjer som ges av ansvariga myndigheter. Här kan du läsa om de säkerhetsåtgärder vi har vidtagit på Stjärnholm.