Vi söker en stiftsgårdschef

Nu söker Strängnäs stift en stiftsgårdschef. Du är präst och har erfarenhet av att vara chef, leda personal och vill utveckla och fortsätta skapa goda förutsättningar för stiftsgårdens arbete. Välkommen med din ansökan senast 15/11.

Stiftsgården Stjärnholm är en viktig mötesplats i Strängnäs stift. Den är ett centrum för barn och ungdom, en mötesplats för kyrka-samhälle-kultur samt en miljö för utbildning, gudstjänst, andlig förnyelse och själavård. Här möts människor i alla åldrar och hit kommer både kyrkans grupper och konferensgäster från företag och organisationer, såväl som enskilda gäster.

Stiftsgården ligger mycket vackert mellan Nyköping och Oxelösund.

Nu söker Strängnäs stift en stiftsgårdschef. Du är präst och har erfarenhet av att vara chef, leda personal och utveckla verksamhet i förhållande till kyrkans behov och utmaningar. Du är förtrogen med att arbeta i styrelse tillsammans med förtroendevalda.

Vi söker dig som:

  • Är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang
  • Är intresserad av och har blick för byggnader och dess skötsel
  • Kan jobba tillsammans med andra och löser konflikter på ett lyhört sätt
  • Har insikt i en stiftsgårds betydelse och vad som gör den till en andlig växtplats
  • Har förståelse för utvecklingsfrågor i en kommersiell verksamhet
  • Har förmåga att strukturera arbetet
  • Vill utveckla och fortsätta skapa goda förutsättningar för stiftsgårdens arbete

Uppdraget som chef för stiftsgården innebär ett ansvar för hela verksamheten på Stiftsgården Stjärnholm samt vård och underhåll av fastigheterna. Att ha fokus på stiftsgårdens identitetsfrågor och utveckling. Stiftsgårdschefen ingår i stiftets ledningsgrupp och är en viktig länk/brygga mellan stiftsgård och stiftsorganisation.

Stiftsgården Stjärnholm ägs och drivs av Stiftelsen Stjärnholm. Stiftarna består av Strängnäs stift, Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift samt Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner.

Stiftsgården erbjuder möjlighet att hyra bostad.

ANSÖKAN TILL

Strängnäs stift, Box 84, 645 22 Strängnäs senast den 15 november 2021.
Ange diarienummer: SS 2021-0444 2.1.1.

UPPLYSNINGAR OCH FRÅGOR

Ta kontakt med Eva Karlsson, stiftsprost: 0152-23427

Intervjuer i domkapitlet äger rum den 29 november.