Tillsammansdygn

Tillsammans på Stjärnholm –
ett läger för familjer, församlingar och enskilda.

Kom och var tillsammans med andra i olika åldrar under ett par dagar på stiftsgården Stjärnholm. Vi får dela tankar om tro och liv, vara med på andakter och aktiviteter efter intresse, äta gott och umgås i en härlig miljö både ute och inne. De här dagarna kan vi också hämta inspiration inför gudstjänsterna i Skapelsetid så att klimat- och hållbarhetsfrågor integreras med kyrkans liv.

Kom som du är. Här är vi gåvor till varandra. Det blir dagar med härlig blandning av helg och vardag, skratt och allvar, vila, lek och engagemang.

Söndagens mässa kl. 11 föregås av gudstjänstverkstad där vi tillsammans förbereder oss inför den.

Välkommen med din familj, i grupp eller själv. Som anställd, ideell, ung och gammal. Vi hoppas på ett generationsöverskridande dygn med mycket glädje!

Frälsarkransens gröna pärla får stå i fokus och vi övar oss i gudstjänstverkstad inför skapelsetid ”Season of creation”
Samtal      Gemenskap      Andakt       Skapande

27-28 maj Stiftsgården Stjärnholm

Kostnad
inkl. kost och logi i Nygården (annexet)
Barn 0-4 år: Gratis
Barn och ungdom upp till 18 år: 950 kr
Vuxna: 1 500 kr

Som deltagare kan du söka bidrag från Stjärnholms vistelsekassa, kontakta Hans Bratt Hernberg 0152-234 63 eller hans.hernberg@svenskakyrkan.se

Anmäl dig här senast 30/3 

Kontakt
Frågor om anmälan, kost och logi:
Josefin Bredberg, 0152-234 87, josefin.bredberg@svenskakyrkan.se
Frågor om dygnets innehåll:
Magdalena Johansson 0152-234 29, magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Ladda ner inbjudan här