“Tillsammans för rättvisa och fred” – föredrag med biskop em. Munib Younan

Biskop emeritus Munib Younan tjänstgjorde i 20 år som biskop för Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet – Strängnäs stifts vänstift. Mellan 1990 och 2017 var han engagerad i Lutherska världsförbundet på olika sätt, de sista sju åren som dess president. Munib Younan har också varit mycket aktiv när det gäller kvinnors möjligheter att bli präster i evangeliska kyrkor i Mellanöstern samt i interreligiös dialog i Israel och Palestina.

Föredraget Tillsammans för rättvisa och fred – texter om ekumenisk och interreligiös samverkan, hålls på engelska och tolkas till svenska. Det blir också information om Svenska teologiska institutet i Jerusalem, Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkans fastekampanj.

Dag och tid: Onsdag 27 mars kl 13.30

Plats: Stiftsgården Stjärnholm (lokal Paradiset)

Vi bjuder på fika och efter föreläsningen finns biskop Munib Younans bok som gåva. Anmäl dig här: https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/tillsammans-for-rattvisa-och-fred

Välkommen!