Taizémässa

Välkommen att fira Taizémässa i Livets kapell – en enkel gudstjänst med nattvard i ekumenisk anda.

Taizémässan är en gudstjänst inspirerad av andaktslivet vid klostret Taizé i centrala Frankrike. Mässan kännetecknas av meditativa sånger, tystnad och en lugn och skön atmosfär.

Livets kapell, stiftsgården Stjärnholm

Tisdag 1 februari och tisdag 1 mars 2022 kl 19.00

Sånger, texter och bön varvas med tystnad och ljuständning.
Medverkande: Pelle Rosdahl, Magdalena Johansson, Maria Dahlin m.fl.

Kaffe/te och smörgås (65 kr) serveras efter gudstjänsten.

Varmt välkomna!