Stilla dagar

Kalken och korset – Stilla dagar på Stjärnholm
med andhämtning, tystnad, gemenskap och bön