Stilla dagar

För dig som vill hämta kraft i tystnad och vila. I januari 2019 avsätter vi återigen Stiftsgården Stjärnholm enbart till retreat. Vi hämtar kraft i den tystnad och vila som räcks oss i retreatens rytm.

Dagarna ramas in av bön och gudstjänst, meditation och möjlighet till enskilda samtal. Under dagarna erbjuds du också att ingå i en grupp eller enskilt med andlig vägledning.

Välkommen att vara med du också, antingen som enskild eller i grupp från församling.

Tid och plats: Torsdag kväll 17 januari – söndag lunch 20 januari alternativt: torsdag kväll 17 januari – lördag kväll 19 januari.

Kostnad: Torsdag-söndag 3 450 kr, torsdag-lördag 2 950 kr.

Anmälan: Obs, begränsat antal platser, först till kvarn …
Alla deltagare bor i enkelrum, antalet platser är därför begränsat.
Anmäl dig via formuläret här senast 14 december.

Kontaktpersoner:
Charlotte Bachelder, tel. 0152-234 85, e-post: charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se
eller
Henrik Rudsäter, tel. 0152-234 17, e-post: henrik.rudsater@svenskakyrkan.se

LIVETS KÄLLA
Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten (Jes 55:1)