Stilla dagar

Tyst retreat i ignatiansk anda.

Under Stilla veckan, från Palmsöndagens eftermiddag till onsdag eftermiddag, skapar vi utrymme på stiftsgården för tystnad, vila och eftertanke och tar del av passionstidens texter. Dagarna erbjuder en ordnad stillhet med bön, gudstjänst, meditation och möjlighet till andlig vägledning (enskilt och/eller i grupp) tillsammans med en erfaren vägledare. Välkommen att anmäla dig, du som är anställd eller församlingsbo i Strängnäs stift.

Tid och plats: 10-13 april 2022 på stiftsgården Stjärnholm

Kostnad: 3 950 kr inkl. kost och logi i enkelrum
Priset är subventionerat med bidrag från Stjärnholms vistelsekassa.

Kontakt:
För frågor om anmälan, kost och logi, kontakta Josefin Bredberg, josefin.bredberg@svenskakyrkan.se tel. 0152-23487
För frågor om retreatens innehåll, kontakta Charlotte Bachelder, charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se tel. 0152-23485

Anmälan: Anmäl dig senast 7 mars 2022
ANMÄL DIG HÄR om du HAR en svenskakyrkan.se-adress
ANMÄL DIG HÄR om du INTE HAR en svenskakyrkan.se-adress

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 20% av avgiften. Kursavgiften faktureras av stiftet i efterskott.