Stilla dagar – retreat

För dig som vill hämta kraft i tystnad och vila.

I januari 2020 avsätter vi återigen stiftsgården Stjärnholm enbart till retreat. Vi hämtar kraft i den tystnad och vila som räcks oss i retreatens rytm.

Dagarna ramas in av bön och gudstjänst, meditation och möjlighet till enskilda samtal. Under dagarna erbjuds du också att ingå i en grupp eller enskilt med andlig vägledning.

Välkommen att vara med du också, antingen som enskild eller i grupp från församling.

Tid: Torsdag kväll 16 januari – söndag lunch 19 januari
Alternativt: torsdag kväll 16 januari – lördag kväll 18 januari

Plats: Stiftsgården Stjärnholm

Kostnad: Torsdag-söndag 4 400 kr. Torsdag-lördag 2 970 kr.

Anmälan: Obs, begränsat antal platser, först till kvarn…
Alla deltagare bor i enkelrum, antalet platser är därför begränsat.
Anmäl dig senast 19/12 2019 via anmälningsformuläret här

Kontaktperson: Charlotte Bachelder, tel. 0152-234 85, charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se

Som deltagare kan du söka ekonomiskt bidrag från Stjärnholms vistelsekassa, kontakt Anders Burman, 0152-234 14, anders.burman@svenskakyrkan.se