Stanna här och be med mig – Stilla dagar

Välkommen att stanna upp och be, vara stilla och få andhämtning tillsammans med oss på Stjärnholm. Vi lämnar mobiltelefoner och sociala medier och riktar våra tankar och liv mot påskens budskap.
Gemensamma andakter, gudstjänster, måltider och bibelstudier varvas med enskilda samtal, bön, reflektion, bibelläsning och tystnad. Möjlighet till Pilgrimsvandring och skapande på egen hand.

För dig som är 18 år och äldre.

3-5 april 2023, stiftsgården Stjärnholm.
Start måndag kl. 09.00 med incheckning och fika. Programmet börjar kl. 10.00
Avslut onsdag kl. 14.00.

Kostnad: 2 800 kr inkl. kost och logi i enkelrum på slottet.

Anmäl dig här senast 22/2

Kontakt
Frågor om anmälan, kost och logi: Josefin Bredberg, 0152-234 87,
josefin.bredberg@svenskakyrkan.se
Frågor om retreatens innehåll: Magdalena Johansson 0152-234 29,
magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Som deltagare kan du söka ekonomiskt bidrag från Stjärnholms vistelsekassa.
Kontakta Hans Bratt Hernberg, 0152-234 63, hans.hernberg@svenskakyrkan.se

Ladda ner inbjudan här

Program

Må 3 april
Kl.9 Ankomstfika i Kyrkobrödrasalen, (incheckning om möjligt)
Kl.10 Bön i kapellet, introduktion och välkomnande.
Kl.10:30-11:30 Delande och Bibelstudier I
Kl.11:30 Psalmsång i kapellet för de som önskar
Kl.12 Middagsbön
Kl.12:15 Lunch
Kl.13:30-15 Pilgrimsvandring för de som önskar
Kl.14:30-15:30 Fika i Kyrkobrödrasalen att ta när man önskar
Kl.17 Psalmsång i kapellet för de som önskar
Kl.17:30 Bibelmeditation i kapellet
kl.18 Kvällsmat
Kl.20 Lovsångsmässa
Kl.20:30 Kvällsfika

Ti 4 april
Kl.7:30-9 Frukost
Kl.8-8:30 Morgonbön
Kl.9 Bibelstudier II
Kl.11:30 Psalmsång i kapellet för de som önskar
Kl.12 Middagsbön
Kl.12:15 Lunch
Kl.13:30 -15 Pilgrimsvandring för den som önskar
Kl.14:30-15:30 Fika i Kyrkobrödrasalen att ta när man önskar
Kl.17 Psalmsång för de som önskar
Kl.17:30 Bibelmeditation i kapellet
Kl.18 Kvällsmat
kl.20 Lovsångsmässa/ Taizémässa
Kl.20:30 Kvällsfika

On 5 april
Kl.7:30-9 Frukost
Kl.8-8:30 Morgonbön
Kl.9 Bibelstudier II
Kl.11:45 Mässa
Kl.12:15 Lunch
Kl.13-14 Delande och sändning

Två enskilda samtal eller andlig vägledning enskilt eller i grupp erbjuds varje deltagare