Skapelsetid – gudstjänstpepp för alla

Välkommen till en inspirationsdag då vi preppar för gudstjänstliv enligt Season of creation 2022. Vi prövar och övar uttryckssätt och formuleringar och rustar oss för gudstjänstfirande i våra olika församlingar. Vilka sånger och psalmer bär? Hur ber och predikar vi? Kan drama och andra uttryckssätt hjälpa oss att gestalta livets skörhet och skönhet, förtvivlan och hopp, så att gudstjänsten värnar livet? Vi hjälps åt och inspirerar varandra.

Detaljerat program kommer snart!


Skapelsetid – gudstjänstpepp för alla: Inspirationsdag lördag 20 augusti 2022 kl 10-15
En dag på stiftsgården Stjärnholm för anställda och ideella gudstjänstfirare i alla åldrar.
Medverkande: Agnes Falk – stiftsgårdsmusiker, Magdalena Johansson – stiftsgårdskaplan, Lisbeth Strand Järpehag – Sensus/musiker, Helena Åhlin – stiftspedagog, Helena Inghammar – stiftsteolog, Annika Melin Mori – stiftsdiakon.

Fika och mat till självkostnadspris 185 kr.

Anmälan senast 10 augusti till: Josefin Bredberg, tel. 0152-234 87, e-post: josefin.bredberg@svenskakyrkan.se


Skapelsetid, Season of creation är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Sveriges kristna råd uppmanar oss att med världens kristna gå samman, gärna ekumeniskt, i bön och handling och låta gudstjänsterna bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang.

Skapelsetid infaller varje år 1 september till 4 oktober och kan med fördel genomsyra hela kyrkoåret. Årets tema är ”Lyssna till skapelsens rop!” och symbolen den brinnande busken. Den brinnande busken är den förödande elden när skapelsen ropar, den är ökenspridningen, den är effekterna hos de mest utsatta när de drabbas av klimatförändringarna och den är förlusten av biologisk mångfald. Den brinnande busken är också Andens eld som inspirerar oss till handlingskraft likt brandmäns oräddhet när de kastar sig in i lågorna för att släcka dem. Den är påskens eldar, varifrån våra ljus tänds vidare med ljus och hopp.