Mässa i advent i Livets kapell

Vi firar mässa i advent i Livets kapell söndagarna 28 november, 5 december och 12 december kl 11.00.

Varmt välkommen att vara med!