Kurs: Gudstjänst med klimattänk

Med utgångspunkt från Biskopsbrevet om klimatet ämnar kursdagen ge handfast stöd för fortsatt dialog, gudstjänst och handling hemma i de egna lokala sammanhangen.

Målgrupp
Alla som vill samtala om och reflektera kring hur man kan fira en gudstjänst som går i linje med Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Tid och plats
Måndag 27 sep kl.10-16 alt tisdag 28 sep kl.10-16. Du väljer vilken dag du vill delta i anmälningsformuläret.

Kostnad
600 kr/deltagare inkl. fm-fika, lunch och em-fika.

Kontakt
Vid frågor om kursinnehållet, kontakta , 0152-234 29. Vid frågor om anmälan, kontakta .

Anmälan
Anmäl dig via webbformuläret här senast 28/6

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 20% av avgiften, dock lägst 100 kr. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas till någon med samma faktureringsadress, efter samråd med kursadministratören.​ Vänligen läs Strängnäs stifts fullständiga av- och ombokningsregler här