Hållbara måltider

Vi äter mycket tillsammans i kyrkan och för att nå uppsatta mål behöver vi därför reflektera över våra måltiders påverkan på klimat och natur. Under denna dag får ni som deltar lära er om matens påverkan och hur man kan justera recept för att minska denna.

”Hållbara måltider” är ett projekt inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet som har som mål att uppnå klimatneutralitet för Svenska kyrkans egen verksamhet till år 2030.


Målgrupp
Kockar, värdinnor, husmödrar och andra som lagar eller serverar mat inom kyrkan.

Tid och plats
14 november kl. 11.30-16.00, på stiftsgården Stjärnholm.

Kontakt
Frågor om kursinnehållet: Emilia Bergius
Frågor om anmälan, avbokning mm: Anna-Maija Junnila, 0152-234 83.

Kostnad
Lunch och fika till självkostnadspris

Anmälan
Anmäl dig här senast 15/10


Program
12.00 Gemensam lunch
13.00 Intro
13.30 Presentation av One Planet Plate och projektet
14.00 Paus
14.05 Hur mat och klimat hänger samman
14.50 Paus
14.55 Gruppsamarbete, reflektion mm.
15.45 Avslutning
16.00 Slut