Gudstjänsthälsningar från kaplan Magdalena

När vi just nu inte kan fira gudstjänst riktigt som vanligt i Livets kapell, skriver stiftsgården Stjärnholms kaplan Magdalena Johansson i stället en gudstjänsthälsning inför varje söndag. I den får du del av material och tankar inför helgdagen som kommer.

Gudstjänsthälsningarna läggs ut här på vår hemsida varje vecka. Du kan också få dem mailade direkt till dig. Meddela i så fall ditt intresse till Magdalena på e-post: magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Gudstjänsthälsningarna hittar du här