Fira gudstjänst i Livets kapell – eller hemma

Välkommen att fira gudstjänst i Livets kapell varannan söndag, mässa kl. 11.00. Max antal deltagare per gudstjänst är 8 personer, så föranmälan behövs – senast kl 12.00 fredagen innan till tel. 0155-222700.

Under april kan du fira gudstjänst i Livets kapell följande söndagar:

Söndag 9 maj
Söndag 23 maj

 

Gudstjänsthälsning inför söndagen, samt agenda för gudstjänstfirande hemma

Stiftsgården Stjärnholms kaplan Magdalena Johansson skriver också en gudstjänsthälsning inför varje söndag. I den får du del av material och tankar inför helgdagen som kommer. Gudstjänsthälsningarna läggs ut på vår hemsida varje vecka. Du kan också få dem mailade direkt till dig. Meddela i så fall ditt intresse till Magdalena på e-post: magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Eftersom Corona-restriktionerna gör att gudstjänstlivet i Livets kapell inte är tillgängligt för alla på samma sätt som tidigare, finns också en agenda att ladda ner, utformad utifrån senaste Kyrkohandboks ordning för Lekmannaledd gudstjänst. På detta sätt vill vi uppmuntra och stötta till gudstjänstfirande hemma, i naturen eller på annan plats, själv, eller tillsammans med någon eller några.

Gudstjänsthälsningarna och agendan hittar du här