Grundläggande projektledning

Alltmer verksamhet sker numera i projektform. Detta gör att traditionella gränser och ansvar suddas ut samtidigt som ökade krav ställs på projektledare och projektgruppers effektivitet.

Denna utbildning, som sker i samarbete med Kursakademin i Nyköping, Strängnäs stift och Sensus, ger kunskaper i hur man planerar, styr och följer upp projekt. Du får grundläggande kunskaper i hur man driver ett projekt och säkerställer uppsatta mål och att fallgropar undviks. De arbetsmetoder som används under utbildningen är kortare teoripass och miniföreläsningar.

Innehåll:

  • Vad är projekt?
  • Olika roller och ansvar i projekt
  • Projektets olika mål och uppföljning
  • Aktivitetsplanering, milstolpeplanering
  • Projekttriangelns tre faktorer
  • Riskanalys
  • Ändringshantering
  • Effektiva möten
  • Checklistor och mallar
  • Kommunikation

Tid och plats: 23-24 oktober 2018 på Stiftsgården Stjärnholm

Kursledare: Eva Göransson

Kostnad för utbildningen: 4 000 kr

Kost och logi: 2 790 kr (enkelrum slottet), 2 390 (enkelrum Nygården)

Anmälan: Kursen är nu fulltecknad.

Kontakt vid frågor: Anders Burman, tel. 0152-234 14, e-post: anders.burman@svenskakyrkan.se