Ett eget hem – Några gestalter i Stjärnholms historia

Välkommen till föredraget Ett eget hem – Några gestalter i Stjärnholms historia, framfört av Ingemar Söderström, tidigare bl.a. kyrkoherde i Örebro och författare av krönikespel.

Föredraget sker i samband med Föreningen Stjärnholms vänners årsmöte och är öppet för alla.

Anmälan till föredraget senast 22/9 till: sekreterare Josefin Bredberg, tel 0152-234 87, e-post: josefin.bredberg@svenskakyrkan.se

Foto: Ulla-Carin Ekblom