Barnlägret Vårtid – Superhjältar i fantasi och verklighet

Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift välkomnar alla barn och ungdomar mellan 6 och 14 år till premiären av barnlägret Vårtid! Årets tema är Superhjältar.

Lägret kommer att delas upp efter åldrarna 6-10 år och 11-14 år under lägret:​

6-10 år
Barnen kommer att bli tilldelade superkrafter som de kommer att behöva använda under lägrets olika etapper. Vi pratar även om Bibelns texter och enkla frågeställningar om godhet och ondska, mörker och ljus. Vad är egentligen en superhjälte?

11-14 år  
Ungdomarna kommer att få diskutera om superhjältar idag och krafter som kan vara bra att ha i dagens samhälle. Vi kommer även att titta i bibeln och se om det finns några hjältar som man kan se upp till eller ta inspiration ifrån. Vad är en vardagshjälte för dig?

Tid och plats: Fredag 13 mars – söndag 15 mars 2020, med start 16.30 och avslut 13.00, på Stiftsgården Stjärnholm.

Kostnad: Kostnaden inkl. kost och logi är 600 kr för deltagare och 1 930 kr för ledare.

Kontakt: Om du har frågor, kontakta Daniel Brodén, tel 0152-234 50 eller daniel.broden@svenskakyrkan.se

Anmälan: Senast 13 februari via webbformuläret här