Barndagen

Välkommen till en festlig dag för barn 0-6 år med vuxna ledare eller anhöriga med kyrkan som grund och Stjärnholm som plats.