Vidtagna säkerhetsåtgärder angående Covid-19

Stiftsgården Stjärnholms prioritet är våra gästers och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet. Vi följer noggrant utvecklingen kring Covid-19 och rättar oss efter de allmänna råd som ges från ansvariga myndigheter. Att du känner dig trygg när du gästar oss på gården är viktigt. Därför vill vi gärna delge dig vilka extra åtgärder vi vidtar pga rådande tillstånd kring Covid-19 (Corona). Dessa särskilda åtgärder gäller tills vidare. 

Hälsa & Säkerhet för att minska smittspridning av Coronaviruset

 • Vid bufféservering får trängsel ej uppstå. Golvmarkeringar "håll avstånd" finns.
 • Handsprit finns utplacerat vid flera ställen i slottet. Den allmänna rekommendationen är dock att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, vilket är mer effektivt än handsprit.  
 • Skyltar om att tvätta händerna finns på plats.
 • Vi vädrar mer än vanligt.
 • Vi avbryter vår kemikaliefria städning och ytdesinficerar vid städning i slott, hotell, bastu och övriga utrymmen.  
 • Desinficering av ytskikt i hotellrummen, speciellt på dörrhandtag, knoppar, kranar, spolknapp och duschhandtag. 
 • Receptionsdisken desinficeras minst två gånger per dag (före och efter incheckning).
 • Dörrhandtag i slottet och allmänna ytor, samt toaletter desinficeras 2-3 gånger dagligen.
 • Medarbetare desinficerar händerna innan de bär ut tallrikar, fika etc.
 • I konferenslokaler sker ytdesinficering av möbler inför ankommande grupp.
 • Vi kan erbjuda konferenser och boenden i total avskildhet från andra grupper.
 • Alla hotellnycklar desinficeras mellan hotellgäster.
 • Därutöver uppmärksammar vi, särskilt i våra kök, vikten av extra noggrann handhygien. Vi har upprättad en särskild rutinlista i kök och matsal som vi följer enligt Anticimex riktlinjer.

Vi vill också uppmana alla våra gäster att vara noga med handhygien och undvika att skaka hand.

Vi ber er vara uppmärksamma på deltagare i er grupp och även andra gästers hälsotillstånd under er vistelse. Vid misstänkt förkylningssymtom eller hosta ombeds gäst att omedelbart avbryta sin konferens eller weekend, samt att omgående meddela sin kursledare och personal på gården. 

Vi följer även vår branschorganisation Visitas rekommendationer för en säker konferensverksamhet, läs mer om det här


Stjärnholms bönbok 2

Nu har Stjärnholms bönbok 2 kommit - uppföljaren till Stjärnholms bönbok, som kom 2017.

Stjärnholms nya bönbok är ett resultat av frågan: "Vill du hjälpa oss att be?" Tjugotvå personer, som på olika sätt känner en närhet till Stjärnholm och Livets kapell, har bidragit med böner. Många av bönerna är i formen av förbön, som en riktad tanke ut mot vår omvärld och medmänniska. Skribenterna har bidragit med sitt rop till Gud. Nu är det din tur. Vi hoppas att bönerna ska vara till hjälp och inspiration.

Stjärnholms bönbok 2 finns att köpa på stiftsgården Stjärnholms bokbord för 95 kr. Kontakta oss på tel. 0155-222700 eller e-post info@stjarnholm.se om du inte har möjlighet att köpa den på plats utan vill att vi skickar den till dig.

Redaktör: Charlotte Bachelder
Foto och grafisk form: Åsa Höjer
Ansvarig utgivare: Anders Burman

Medverkande skribenter: Biskop Johan Dalman, Knut Fischer, Julian Eriksson, Andrea Wallenberg, Mikael Svennberg, Birgitta Lounela, Åsa Lindgren, Kjell Wiklund, Magdalena Öhrling, Fredrik Doc Casserstedt, Kerstin Björk Ericsson, Per Pettersson, Elina Elliot, Sara Etzell, Linnéa Ferringmark, Andrea Vogel, Ann-Sofi Karlsson, Erik Linde, Therese Cambrant Berg, Ewa H Gustafsson, Malin Lindström, Pernilla Vis.

Stjärnholms bönbok 2 är utgiven av Stiftsgården Stjärnholm, 2020.

I stället för ett boksläpp i fysisk form har vi gjort en liten film som presentation av boken. Filmen hittar du här


Gudstjänsthälsningar från kaplan Magdalena

När vi just nu inte kan fira gudstjänst riktigt som vanligt i Livets kapell, skriver stiftsgården Stjärnholms kaplan Magdalena Johansson i stället en gudstjänsthälsning inför varje söndag. I den får du del av material och tankar inför helgdagen som kommer.

Gudstjänsthälsningarna läggs ut här på vår hemsida varje vecka. Du kan också få dem mailade direkt till dig. Meddela i så fall ditt intresse till Magdalena på e-post: magdalena.johansson@svenskakyrkan.se

Gudstjänsthälsningarna hittar du här


Läger för små konfirmandgrupper

Har ni få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett helt läger med en liten grupp? Kom på "Läger för små konfirmandgrupper" och ha läger tillsammans med andra grupper så blir vi fler! Pedagogen på Stjärnholm hjälper till med lägret och vi formar det efter era önskemål. Lägret präglas av gemenskap. Lekar och samarbetsövningar vävs in i lägret, liksom andakter och mässa på söndagen.

Datum och tid: 5-7 mars 2021. Start kl 18 på fredagen, avslut kl 14 på söndagen.

Plats: Stiftsgården Stjärnholm.

Kostnad:
Konfirmand, boende i logement i Nygården, 1 290 kr/person
Ledare, boende i enkelrum, fr. 1 990 kr/person
I priset ingår helpension fredag middag-söndag lunch.

Anmälan: Anmäl dig senast 31 januari via webbformuläret här

Kontakt:
Cecilia Sundkvist, stiftspedagog, tel 0152-234 86, e-post: cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 20% av avgiften. Läs mer om Strängnäs stifts av- och ombokningsregler här.


Stilla dagar - retreat på hemmaplan

Då vi inte kan genomföra de inplanerade Stilla dagarna på Stjärnholm under Stilla veckan, har vi bestämt oss för att ställa om och i stället erbjuda Stilla dagar på hemmaplan, en retreat i vardagen under fyra dagar; från palmsöndagens kväll till dymmelonsdagen.

Under dagarna samlas vi varje morgon för att i stillhet rikta oss i bön mot dagen som ligger framför och varje kväll i eftertanke över dagen som gått. Under dagarna följer vi en bibelläsningsplan där vi inbjuds att läsa och meditera över texterna. Det kommer att finnas möjlighet till samtal.

Tid och plats
28-31 mars 2021

Kostnad
Ingen kostnad

Kontakt
Om du har frågor, kontakta , tel. 0152-234 85.