Nyheter

Nothing found.

Programverksamhet 2023

Tisdag 25/4 Taizémässa

24-26/3 Läger för små konfirmandgrupper

3-5/4 Stanna här och be med mig – Stilla dagar

28, 29/4 Pilgrimsvandring

12-14/5 Skriv din livsberättelse – skrivkurs

12-14/5 Fånga det du ser – fotokurs

13-14/5 Barnkörläger

16/5 Barndagen – Regnbågens färger

7-10/8 LIFE

25, 26/8 Pilgrimsvandring

13-15/10 Läger för små konfirmandgrupper

20-22/10 IKON

1-4/11 Allhelgonaläger

1517/12 På djupet

 

2024

25-27/3 Stilla dagar

26-28/4 Skapardagar

25-26/5 Leda pilgrimsvandring