Nyheter

Strängnäs stift i Lego

20 juni - 8 september 2022

Nu finns Strängnäs stift som tredimensionell legomodell i 2,8 x 1,3 meter. Ett 30-tal av stiftets…


Läs mer

Sommar à la carte

28 juni - 13 augusti 2022

28 juni – 13 augusti har vår restaurang öppet tisdag-lördag kväll kl 18.00-21.00 (med reservation…


Läs mer

Vandringspaket

Sörmlandsleden – en 1000 km lång natur- och kulturvandringsled – passerar alldeles utanför porten…


Läs mer

Golfpaket

Ta med golfgänget och tillbringa en helg hos oss! I vårt härliga golfpaket ingår logi med frukost,…


Läs mer

TAKEOFF

24 september 2022

Takeoff är en dag för dig som är nykonfirmerad, ung ledare eller med i en ungdomsgrupp. Tillsammans…


Läs mer

Läger för små konfirmandgrupper

14-16 oktober 2022

Kanske är det svårt att åka på läger när församlingen har få konfirmander och få medarbetare? Kom…


Läs mer

Konfirmationsläger på Stjärnholm 2023

Konfirmationslägret på Stjärnholm har en lång och härlig tradition. Här finns både kyrka och…


Läs mer

Ny stiftsgårdschef från 1 augusti

Hans Bratt Hernberg blir ny stiftsgårdschef på Stjärnholm efter Anders Burman, som går i pension…


Läs mer

Information angående Covid-19

Vår prioritet på Stjärnholm är våra gästers och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet och det…


Läs mer