Nyheter

IKON

16-18 feb

Tema: Diakonalt förhållningssätt. Helgen kommer att utgå utifrån att bry sig och vad det kan…

Stilla dagar

25-27 mars

Kalken och korset – Stilla dagar på Stjärnholm med andhämtning, tystnad, gemenskap och bön

Boda Borg + Stjärnholm

Erbjudande till våra ungdomsgrupper! Söker er grupp lite extra spänning under er vistelse hos oss?…

På djupet

15-17 dec

Ett läger för unga vuxna från 18 år På djupet är ett läger där vi bygger en helg kring gemenskap…

Julgemenskap på Stjärnholm

Välkommen att fira jul med oss på Stjärnholms slott 23–25 december! Tillsammans med Strängnäs stift…

Julbord på slottet

Välkommen på julbord Från 2 december är hela slottet upplyst av värme och ljus. Ta med familj,…

Taizémässa

Välkommen på Taizémässa i Livets kapell! Gudstjänst med nattvard i ekumenisk anda. Kom och se hur…

Läger för små konfirmandgrupper

22-24 mars 2024

Är ni en liten församling med få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett eget läger med…

Livsviktig gudstjänst

16 och 18 april

En dag om att skapa gudstjänst tillsammans med alla åldrar. Från idé till handling med fokus på…

Programverksamhet

2023

26/8 Pilgrimsvandring

19/9 Taizémässa (återkommande)

13-15/10 Läger för små konfirmandgrupper

20-22/10 IKON

1-4/11 Allhelgonaläger

14/11 Hållbara måltider

15-17/12 På djupet

2024

16-18/2 IKON

22-24/3 Läger för små konfirmandgrupper

25-27/3 Stilla dagar

16/4 Livsviktig gudstjänst

26-28/4 Skapelsedagar för alla åldrar

4/5 Konfirmanddagen

14/5 Barndagen

25-26/5 Leda pilgrimsvandring

5-8/8 LIFE

20-22/9 Kyrkvärdskurs

11-13/10 IKON

18-20/10 Läger för små konfirmandgrupper

30/10-2/11 Allhelgonaläger