Livets kapell

I kapellet firas dagligen gudstjänst. Dörren står öppen för den som vill sitta ner en stund i tystnad eller meditation och dygnet runt brinner bönens låga på altaret.

Livets kapell är hjärtat i stiftsgårdens verksamhet. Förutom det gudstjänstliv som pågår hela året, är det naturligtvis fritt fram för grupper och enskilda att själva ordna gudstjänster och andakter i samråd med kaplan och stiftsgårdsmusiker. 

Livets kapell har givits åttkantig form, underlättande och förstärkande koncentration och gemenskap kring måltidens sakrament. Åttkanten förenar kvadratens enkla fasta form med det runda rummets varma krets. Rummet inbjuder till flexibilitet: med eller utan stolar, i tystnad eller till ljudet av röster, piano, congas, bas och gitarr. 

Takets konstruktion uppbärs av fyra pelare, påminnande om träden i det paradis som varje kyrka och kapell är ett uttryck för. Den gammaltestamentliga pelikanbilden i det södra väggfönstret är medflyttat från det gamla huskapellet som var inrymt i slottets källare. 

Stiftsgården Stjärnholm erbjuder en totalmiljö som ser till hela människans behov av andhämtning, inspiration och fördjupning.

Kontakt:

Kaplan Charlotte Bachelder

Tfn: 0152-234 85

E-post: charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se


Stiftsgårdsmusiker Lisbeth Strand Järpehag

Tfn: 0152-234 84

E-post: lisbeth.strand.jarpehag@svenskakyrkan.se


Stiftspedagog Cecilia Sundkvist

Tfn: 0152-234 86

E-post: cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se


Strängnäs stift

Svensk versionEnglish version

Våra gudstjänsttider

  

Måndag-Lördag Middagsbön 12.00

Onsdag Morgonmässa 08.30

Söndag Mässa 11.00

Gäller ej sommartid. För aktuellt veckoschema under sommaren ring receptionen på 0155-22 27 00.

Välkommen!
Andhämtning

Vi kan inte lära dig vad kärlek är.
Vi kan inte tala om vad mening är.
Vi kan inte heller tro åt dig.

Men vi vill gärna vara med och skapa
den rymd och det rum
där kärlek, mening och tro växer.

Stjärnholms slott